GYM ter PREVENTIE   

draait op volle toeren !!!

"Preventie" sleutel tot uw gezondheid  !

 

Door beweging de gezondheid bevorderen en aldus problemen aan het hart en vaatstelsel voorkomen !   Het is de essentiële doelstelling van onze vereniging.  

Carep promoot een ganse gamma van sportieve activiteiten , zoals : Wandelen, Fietsen, Badminton, Aquagym, Onderhoudstrainingen & Fitness.  Sommige van die activiteiten zijn gratis en voor andere moet er een financiële bijdrage betaald worden.

We zijn van oordeel dat het tijd is om aan iets nieuws te denken. De nieuwe activiteit die we voor ogen hebben moet niet alleen nieuw zijn maar de kost voor deelname moet eveneens beperkt  blijven.

V V Carep , de Cardiale Revalidatie / Imelda & de Sportdienst Berentrode hebben de koppen samengestoken .    

              Het  resultaat  wordt  Preventie Gymnastiek !!

Sport is inspanning om te ontspannen

& houdt senioren gezond !

 

Waaruit bestaat “ Preventie Gym “ en wat is het nagestreefde doel !

Het centrum Cardiale revalidatie van Imelda heeft samen met de sportdienst van Berentrode een programma uitgewerkt dat met eenvoudige lichamelijke activiteiten, elk volgens zijn mogelijkheden en in een gezellige sfeer,  de gezondheid onderhoud en hart problemen helpt voorkomen.

De omkadering wordt gegeven door een Cardio kinesiste van Imelda en een licentiate lichamelijke opvoeding van de sportdienst.

 

Waar en Wanneer !

Sportzaal  Berentrode te Bonheiden, op Dinsdag voormiddag

van 11u15 tot 12u15

 

NIET tijdens schoolvakanties en op wettelijke feestdagen.

 

 

 

Praktische Informatie !

 

Dit is een buitengewone aanbieding !

Soms zegt men te mooi om waar te zijn !