Ontspannings avonden

 

 

Op deze pagina

      1.  Uitnodiging ontspanningsavond van 09 oktober 2009

      2.  Het relaas over de ontspanningsavond van 08 mei 2009

      3.  Het relaas over de ontspanningsavond van 14 Maart 2008

      4.  Het relaas over de Algemene Ledenbijeenkomst 19 Oktober 2007

 

Uitnodiging

Ontspanningsavond

“ Lachen is Gezond “

         vrijdag 09 oktober 2009

vergasten we iedereen op een ontspanningsavond van de lach. 

--- Humor van de bovenste plank ---  Humor met inhoud !    

 NIET TE MISSEN

          Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om zich te installeren aan een gezellig tafeltje -- de brasserie is open.

          We hebben een verteller - Ivo Vereecken -  van het Nivo theater uitgenodigd. Hij brengt ons gedurende een uur een verhaal van Dario Fo boordevol maatschappijkritische teksten en sprankelende humor. Het is een vertelling van de zuiverste soort, meeslepend en gevoelsvol, gebracht in onze eigen taal.

          Juist door de lach en de ernst perfect met elkaar te vermengen, vestigt Dario Fo als geen ander de aandacht op de onrechtvaardigheden in de samenleving.

          De inkom is 5 euro en in die prijs is ook een lekker stukje taart begrepen  !!

 Samengevat:

 

-- Vrijdag 09 oktober 2009 --

St Maartensberg Rijmenam

   Deuren open 19.00 uur

--  Optreden 20  00 uur --

Ontspanningsavond onder vrienden van Carep 

 

__________________________________

 

 

   

Even nakaarten over de

O N T S P A N N I N G S

A V O N D 

            van  8   M E I  2009

                                                          

          De eerste Carep-ontspanningsavond van dit jaar is doorgegaan op vrijdagavond 8 mei in St Maartensberg te Rijmenam. Vanaf 19 u. kwamen de mensen de zaal binnen en zochten ze een tafeltje voor hun gezelschap.

 

         Het onderwerp van de voordracht ging over "Zalig slapen, fris ontwaken". De zaal was versierd - overeenkomstig met het onderwerp - met bvb. tafellakens met maan en sterren. Zo zat de sfeer er meteen in.  Vooral senioren kampen al eens met een slaapprobleem. Lichaam en geest herstellen zich tijdens de slaap, en dus is goed slapen erg belangrijk voor een goede gezondheid.

 

Een zestigtal mensen waren aanwezig. Tijdens de uitleg van de spreker ( van de  CM ) , was het muisstil in de zaal. Achteraf mochten vragen gesteld worden, en kregen wij ook nog een folder mee met veel praktische tips en uitleg.

 

Daarna was het tijd voor een drankje of taart met koffie. Er werden tafels tegen elkaar geplaatst en er werd nader kennis gemaakt met de buren. Ondertussen trad het accordeon-ensemble met 5 goeie muzikanten voor ons op. Onder leiding van Diane Hendrickx, brachten ze met veel "Schwung" en een opwekkend ritme,zowel populaire schlagers, als luisterliedjes ten gehore. Veel van die liedjes klonken ons bekend in de oren.

 

Het was leuk en gezellig en zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk.

 

 

De Carep-bestuursleden achter de toog hadden het druk.

Ze verdienen een pluim voor de vlotte bediening van taart, koffie en biertjes !

 

____________________

 

Relaas

O  N  T  S  P  A  N  N  I  N  G  S

Avond

Vrijdag 14 Maart in Sint Maartensberg te Rijmenam   --

 

            Bij het binnenkomen klonk het van : "Ha, ben jij hier ook " en "Kom bij ons zitten ". Algauw moesten er dan ook tafeltjes en stoelen worden bijgezet.

            Er werden drankjes besteld, nieuwsjes werden uitgewisseld en je hoorde algauw een gezellig geroezemoes. De opkomst was een succes : wij waren met 78 mensen.

        

         De voorzitter, Leo Janssens, heette ons hartelijk welkom. Daarna kwam Broeder Gust. Hij sprak over

 De kracht van het positief denken

 Sommigen onder ons hebben het zwaar, omdat ze vooral " controle" willen over hun leefomgeving. " Zo " wil ik mijn interieur en " zo " moeten mijn huisgenoten zich gedragen. Ze dragen deze controle als ballast met zich mee, en houden er helemaal geen rekening mee, dat iedere mens nood heeft aan enige inspraak, invloed en aandacht. Laat ons vooral al die futiliteiten relativeren en neem ook eens risico's en je zal veel gelukkiger leven. Broeder Gust gaat maandelijks 1 week werken in Ethiopië, waar de mensen  proberen om 1 x per dag te eten. Welnu daar wordt veel meer gelachen dan bij ons. We onthouden hierbij dat het leven zo mooi kan zijn met minder te zeuren en wat meer aandacht te hebben voor de mensen uit onze naaste omgeving.

         Daarna was een korte pauze, waar gelegenheid werd geboden om koffie met taart te eten. Er werd gretig gebruik van gemaakt, en mij werd verteld dat ook de rode wijn zo lekker was.

        De bestuursleden van Carep hadden het zeer druk met de bediening, maar de verantwoordelijke voor de " Feestelijkheden ", Raymond De Wulf, had alles onder controle.

    Toen trad het accordeonensemble op met 5 muzikanten, onder leiding van Diane Hendrickx , dochter van ons Carep-lid Willem. Ze brachten een grote keuze van liederen ten gehore, zowel lichtklassiek als evergreens.

    De populaire muziek en de liedjes uit onze jeugdjaren werden meegezongen of mee geneuried. De muzikanten verstonden hun vak, en het was een plezier om naar te luisteren

                Deze genoeglijke avond werd door iedereen gesmaakt en tevreden en ontspannen gingen wij op 't einde van de avond naar huis .

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto’s zijn te vinden op http://users.telenet.be/eeckhout.bernard/

 

 

Relaas van de    JAARLIJKSE 
ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST

 

         De jaarlijkse Leden Bijeenkomst is doorgegaan op 19 oktober 2007 in de grote zaal van St Maartensberg te Rijmenam.

Het is een gezellig samenzijn geworden in ludieke sfeer met gelegenheid voor een versnapering en een drankje. De avond wordt opgeluisterd met achtergrondmuziek en een spreker heeft gedurende een dertigtal minuten de problematiek " Evenwichtig eetplezier " toegelicht.

Onze nieuwe voorzitter, Leo Janssens, is tijdens zijn toespraak ingaan op de werking van onze vereniging, de jaaractiviteiten en de nieuwigheden waar we voor staan.

In Verkorte versie de inhoud van de toespraak

1. Waarom wordt er jaarlijks een ledenbijeenkomst gehouden.

Beste vrienden Careppers, het is nu al 3 jaar de gewoonte een Leden bijeenkomst te organiseren. Maar waarom noemen we dit een "ledenbijeenkomst" en niet een "ontspanningsavond", of "samen eens leuk pinten pakken"? Daar is een goede reden voor, waarover ik het nuttig vind jullie een korte uitleg te verschaffen.
 

Enkele jaren geleden kwam iedereen die maar wilde eenmaal per jaar samen in het "Blikveld", om te luisteren naar de toespraak van de voorzitter en de cijfertjes te ondergaan van de schatbewaarder. Daarna werd er gestemd met groene of rode kaartjes om het bestuur een akkoord te geven over het voorbije jaar, en de plannen voor het komende jaar. Dit was zoals voorzien door de wet op de v.z.w.’s
 

Maar intussen is de wetgeving veranderd. De nieuwe wet stelt duidelijk dat het bestuur jaarlijks van 50% van het totaal aantal leden een positieve stem moet krijgen. Dit betekent concreet dat we zo een 250 positieve stemmen nodig zouden hebben om geldig te stemmen. In de praktijk kwamen er echter nooit meer dan een 90 tal leden opdagen. We konden dus niet geldig stemmen. Dit moest opgelost worden.
 

Wij hebben zoals zo veel andere v.z.w.’s gedaan, en onze statuten gewijzigd. We hebben leden gezocht die stemplicht aanvaardden en noemen ze "actieve leden" . Er is maar één verplichting: namelijk aanwezig zijn op de " Algemene Actieve Leden vergadering " die jaarlijks in januari bijeenkomt om hun stem uit brengen over het de werking van de vereniging. Het verslag van hierover verschijnt in het Carepblaadje en op de Website .Laat mij terloops even vermelden dat iedereen die dat wil "actief lid" met stemrecht kan worden. (contacteer gewoon een bestuurslid) Actueel zijn er 50 actieve leden.
 

De jaarlijkse " Ledenbijeenkomst " , zoals vandaag , is dus geen wettelijke verplichting en heeft tot doel alle geďnteresseerde leden te informeren over de gang zaken in de vereniging. Dit jaar werd iedereen uitgenodigd met een aankondiging in het Carepblaadje. Volgend jaar zal er eveneens een schriftelijke uitnodiging verstuurd worden.

Wij hebben ons voorgenomen in 2008 deze leden bijeenkomst vroeger in het jaar te houden, namelijk op 14 Maart, omdat het dan zinvoller is om nog over het verlopen jaar te praten, en de plannen van het lopende jaar.

2. Overzicht van de activiteiten in het lopende jaar - 2007

Tot mijn groot plezier is ook dat een zeer positief verhaal:

De jaarlijkse mis voor de overledenen, een vaste traditie voor onze vereniging, kende een grote aanwezigheid.
 

Daarna hebben we iets nieuws uitgeprobeerd: de "ontspanningsavond". Een bijeenkomst waar iedereen gezellig een pintje kon drinken, terwijl er af en toe een optreden was van een zanger, en een levensfilosoof, Broeder Gust, die zijn inhoudelijk sterk verhaal zo wist te verpakken dat de zaal regelmatig plat ging van het lachen. We telden slechts een dikke 40 aanwezigen maar de afwezigheden hadden ongelijk. We stelden ook vast dat we bepaalde dingen konden verbeteren, en zullen dat zeker doen in 2008
 

De bedevaart naar Scherpenheuvel is voor onze vereniging de activiteit die jaarlijks het meest aantal leden bijeenbrengt. Voor geen enkele andere activiteit komen 230 van onze leden samen. We realiseren ons dan ook heel goed het belang van deze bedevaart. Laat me er even van gebruik maken om uw aandacht te trekken op het feit dat ons koor zichzelf daar nog maar eens overtroffen heeft.

Verder kunnen we het even hebben over de daguitstap, die Marcel organiseerde naar Cap Blanc Nez, met twee volledig gevulde bussen. De uitstap werd door alle deelnemers (zelfs diegene die in de bus zaten die in panne viel) als uiterst geslaagd gesmaakt.
"Smaken" is de korrekte uitdrukking, want ook het eten was heerlijk.
 

Ons gespreksforum trekt meer en meer volk. Volgend jaar wordt weer een spannend nieuw onderwerp behandeld, ditmaal in verband met het "Oostblok".Het loont ten zeerste de moeite dit ook eens bij te wonen .De ingang is gratis,en iedereen is welkom.
 

Ook de aquagym, is een initiatief dat langzaam meer en meer aanhang begint te krijgen. Geďnteresseerd ? Contacteer even Mimi.
 

De BBQ kan moeilijk nog beter. Iedereen was opgetogen. Dit wordt zeker herhaald in augustus 2008. ( maar met minder mayonaise )
 

Bowling komt langzaam op gang, mensen kijk toch eens in ons boekje wanneer u eens kennis kan maken met bowling, of u kan meten met meer ervaren bowling spelers!
 

En nu we het over het boekje hebben, in de laatste uitgave is heel veel denkwerk en inzet gestoken. De presentatie is volledig aangepast; elke activiteit heeft nu een vaste rubriek, en nieuws erover zal altijd op dezelfde rubriek terug te vinden zijn. Er komt ook veel meer aandacht voor foto’s.

Terloops kon u opmerken op de eerst pagina, dat er nu een "medisch raadgevend comité" is met de hulp van Dr Luc Janssens, Dr John Roossen, en Cardiale revalidatie specialist Koen Kerremans?
 

En dan kunnen we u nog met enige fierheid de start van onze website melden, waarop u de laatste nieuwtjes, foto’s en agenda’s kan vinden. ( www.carep.be )

Tot zover de bijzondere activiteiten, maar laten we niet vergeten dat onze vereniging een stel van kern activiteiten aanbiedt die men nergens anders kan vinden. We noemen onder andere: fitness, zaaltraining, wandelen, zwemmen, fietsen en andere

Dit was allemaal mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en contactpersonen die ik met deze nogmaals wil bedanken voor al het werk dat ze gestoken hebben om de goede gang van zaken van onze vereniging te verzekeren.

We mogen er terecht fier op zijn.

3. De toekomst van de vereniging

Toch moet ik enkele wolkjes, melden die, als een laag drukgebied genre Frank de Boosere, aan onze hemel verschijnen en waarover we ons moeten bezinnen .

Dit is enerzijds de overweldigende stijging van het aantal nieuwe deelnemers aan fitness. Putte is bijna volledig volzet ; wat gaan we doen als er nog bijkomen?
 

Tevens kennen we een dramatische vermindering van de deelnemers aan trainingen in de sportzalen. Van een 140 leden een 3 jaar geleden, is er een daling naar 90 momenteel, waarbij uiteraard de kosten van zaal en kinesist voor onze vereniging dezelfde gebleven zijn.
 

Ook het aantal deelnemers in de sportzalen in Heist en de Nekker is erg laag. Wat kan er gebeuren om hieraan te verhelpen.
 

       Gelukkig hebben we een goed gespijsde kassa, die tijdelijk wel wat kan opvangen, zodat er geen overhaaste beslissingen moeten genomen worden.

Onze plannen voor de activiteiten van 2008 zijn eenvoudig: we gaan zeker herhalen wat we in 2007 deden, alleen gaan we proberen het nog beter te doen.

Ik dank u allen hartelijk voor uw komst en uw aandacht, en hoop dat u allemaal een gezellige avond doorbrengt.

___________________________

SFEERBEELDEN

van de

AVOND