Cardiale Revalidatie

Hartrevalidatie heeft tot doel de patiŽnt (na een infarct, ballondilatatie, hartklep- of andere operatie) op een zo evenwichtig mogelijke manier te laten functioneren.


Revalidatie gebeurt in 3 fasen, we overlopen ze even :

Fase 1 : Herstelfase

Tijdens de eerste dagen na een infarct of vlak na een operatie wordt geleidelijk begonnen met de behandeling die er in eerste instantie op gericht is het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen. Zonder dat de patiŽnt zich moet inspannen, worden bewegingen uitgevoerd die de bloedcirculatie bevorderen en die de gewrichten soepel houden.


Fase 2 : Hertrainingsfase

Ongeveer 4 ŗ 5 weken na het infarct of de operatie begint deze fase van hartrevalidatie in het Centrum voor Cardiale Revalidatie van de kliniek.
De bedoeling is :

  1. De conditie van de patiŽnt terug op te bouwen.

  2. De patiŽnt een inzicht te geven in de oorzaken van hart- en vaatziekten.

  3. Helpen met de verwerking van een levensbedreigende aandoening, zowel bij de patiŽnt als bij de partner.

De gemiddelde stijging van de conditie tussen begin en einde van de hertrainingsfase bedraagt ongeveer 30%


Fase 3 : Onderhoudsfase

Uiteraard wil men de gunstige resultaten van Fase 1 en 2 zolang mogelijk behouden. Dit gebeurt door in een ďonderhoudsfaseĒ, zo lang men kan, en op regelmatige basis, aangepaste bewegings- en sportactiviteiten te blijven uitvoeren. Hierbij moet uiteraard blijvend aandacht geschonken worden aan het verminderen van risicofactoren.

  • Recent onderzoek toonde aan dat dergelijke aanpak een belangrijke daling van de sterfte door hart- en vaatziekte tot gevolg heeft.

  • Zo loopt het verschil in voortijdige sterfte tussen trainende en niet-trainende patiŽnten op tot 38%.